Corona Protocol

Update Coronaprotocol 8 juni 2021

Sporten gebeurt in georganiseerd verband in een gelimiteerde groep van maximaal 50 personen, inclusief een verplichte sportbegeleider. De verplichte afstandsregels vallen weg binnen die vaste sportbubbel. Dubbel spelen is mogelijk.

Voor elk speelmoment wordt er een verantwoordelijke aangesteld die ervoor zorgt dat het protocol wordt nageleefd (meer info zie onderaan).

Kom niet spelen indien

 • Jij of één van je huisgenoten COVID gerelateerde symptomen vertoont zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in je huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19)
 • Je terugkomt van een buitenlandse vakantie uit een oranje/rood gebied (https://diplomatie.belgium.be/nl)

Voor je komt spelen

 • Trek je sportkledij thuis aan, de kleedkamers/douches zijn gesloten.
 • Neem je een kleine sportzak mee met alleen het benodigde materiaal. 
 • Zorg je er voor dat je niet meer dan 5 minuten op voorhand in de zaal arriveert
 • Ouders zetten hun kinderen af aan de sporthal en wachten steeds buiten.

Bij aankomst in de zaal

 • Is het verplicht en mondmasker op te zetten. Deze verplichting geldt in het hele gebouw, behalve in de sportruimte tijdens het sporten zelf. De zaalwachter kan je de toegang weigeren indien je geen mondmasker op hebt.
 • Was of ontsmet onmiddellijk je handen 
 • Noteer je je naam op het daarvoor voorziene registratieblad. Er geldt een verplichte registratie voor sportactiviteiten. Deze gegevens mogen enkel gebruikt worden in kader van contact tracing en worden na 14 dagen vernietigen.
 • Plaats je sportzak op 1,5 meter van elkaar.

Tijdens het sporten

 • Ontsmet je handen voor en na elke match
 • Probeer zo weinig mogelijk je gezicht aan te raken
 • Zoek een creatieve oplossing om elkaar te begroeten, handen geven of een kus is uit den boze.

Na het sporten

 • Stop je 10 minuten voor het einde met spelen, je moet de zaal 5min voor het eind verlaten. 
 • Ontsmet je eerst je handen
 • Vervolgens ruim je het materiaal op (shuttles, net, palen)
 • Verlaat je voldaan de zaal, blijf niet napraten of hangen in de zaal.
 • Indien je toch besmet geraakt binnen de 3 dagen na het sporten laat dit dan weten aan de Corona Coördinator (corona@dijlevallei.be)

Corona Coördinator

Vanuit Badminton Vlaanderen wordt aangeraden een Corona coördinator aan te duiden. Binnen onze club neemt Stefaan Destoop deze rol op. Voor vragen omtrent het protocol of andere corona gerelateerde zaken kan je mailen naar corona@dijlevallei.be

 

Dit protocol volgt de richtlijnen van de Nationale veiligheidsraad en de Stad Leuven en is gebaseerd op de richtlijnen van Badminton Vlaanderen. Bij elke online reservatie erkent de speler deze regels gelezen te hebben en is hij/zij verantwoordelijk deze toe te passen.

De club kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van een Corona besmetting van de speler(s). Door zich in te schrijven voor een slot erkent de speler, en voor de minderjarige speler de ouder(s), het risico op besmetting tijdens de speelmomenten. 

Bij niet naleving van de regels kan de verantwoordelijke een waarschuwing geven en bij herhaaldelijke of flagrante inbreuken de speler vragen om de zaal te verlaten en/of zich niet meer online in te schrijven. Naderhand kan het incident en de verdere consequenties met de Corona verantwoordelijke en/of het bestuur besproken worden.

De Dijlevallei BC rekent op de solidariteit en de verantwoordelijkheidszin van ieder.