Corona Protocol

Richtlijnen Badminton tijdens het Coronavirus

Op 3 juni 2020 werd door de nationale veiligheidsraad een GO gegeven voor de indoorsporten waaronder badminton. Voor onze sport betekent dit dat er opnieuw een mogelijkheid is om de opstart (vanaf 8 juni 2020) onder bepaalde voorwaarden te organiseren.
Om de versoepeling van de maatregelen veilig te laten verlopen, heeft Badminton Vlaanderen richtlijnen opgesteld op basis van aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad, Sport Vlaanderen en Badminton Europe.

De club Dijlevallei BC neemt deze richtlijnen dan ook integraal over. Deze richtlijnen mogen uiteraard niet afwijken van de maatregelen zoals bepaald in het Ministerieel Besluit of van de Stad Leuven, in dat geval hebben die maatregelen uiteraard voorrang.

Hier is de link naar de richtlijnen voor badminton opgesteld door Badminton Vlaanderen .

De specifieke richtlijnen die van toepassing zijn voor de club Dijlevallei BC zijn in dit document aangeduid in het cursief.

Verantwoordelijkheid

De club vraagt uitdrukkelijk aan elke speler om de regels opgesteld door de Veiligheidsraad, Badminton Vlaanderen en de Stad Leuven na te leven. Bij elke online reservatie erkent de speler deze regels gelezen te hebben en is verantwoordelijk deze toe te passen.

Badminton Vlaanderen kan enkel adviserende maatregelen geven. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij clubbestuurders, trainers en spelers. Badminton Vlaanderen kan in geval van besmetting niet verantwoordelijk worden gesteld.

Aan de hand van de richtlijnen van de overheid, de sportsector en de Stad Leuven probeert Dijlevallei BC de voor de sector opgestelde richtlijnen kenbaar te maken en concreet te stellen. De club kan echter niet aansprakelijk gesteld worden in geval van een Corona besmetting van de speler(s). Door zich in te schrijven voor een slot erkent de speler, en voor de minderjarige speler de ouder(s), het risico op besmetting tijdens de speelmomenten. De spelers beloven zich te houden aan de vooropgestelde regels en instructies van de materiaalmeester van het slot waar hij speelt. Bij niet naleving van de regels kan de materiaalmeester een waarschuwing geven en bij herhaaldelijke of flagrante inbreuken de speler vragen om de zaal te verlaten en/of zich niet meer online in te schrijven. Naderhand kan het incident en de verdere consequenties met de Corona verantwoordelijke en/of het bestuur besproken worden.

Badminton Vlaanderen en de club Dijlevallei BC rekent op de solidariteit en de verantwoordelijkheidszin van ieder.

Corona coördinator

We raden aan om een Corona coördinator aan te duiden binnen de club die iedereen van deze regels op de hoogte brengt. Deze persoon zal fungeren als aanspreekpunt binnen de club. Dit is een informele rol en een suggestie die wij geven, geen verplichting. Dit kan een bestuurder, speler, trainer, … zijn die de veranderingen omtrent corona opvolgt en een contactpersoon is naar Badminton Vlaanderen wanneer er specifieke vragen opduiken. Het is belangrijk dat deze persoon de correcte en meest recente informatie naar de leden overbrengt.

De Corona coördinator kijkt strikt toe op onderstaande maatregelen:
Trainingen en lessen op regelmatige basis kunnen nu ook indoor (niet meer uitsluitend in de buitenlucht), op voorwaarde dat:

 • Die geen fysiek contact impliceren,
 • Ze in georganiseerd verband plaatsvinden, zoals in een club of vereniging,
 • Ze in een groep van maximum 20 personen plaatsvinden,
 • Er steeds een trainer of een meerderjarige toezichter aanwezig is, en
 • Er steeds een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon kan worden gerespecteerd.

De Corona Coördinator bij Dijlevallei BC is Stefaan Destoop (Corona@dijlevallei.be).

Visual: Corona Coördinator

Materiaalmeester

We raden aan om een materiaalmeester aan te duiden binnen de club. Die persoon komt iets vroeger dan het startuur naar de club en plaatst de netten, maakt de sporthal speelklaar en zorgt ervoor dat het materiaal dat hij of zij aanraakt ontsmet is. Nadien zorgt deze persoon ook voor het afbreken van de netten en het wegplaatsen van het materiaal en het ontsmetten hiervan.

Heb je vragen als corona coördinator of materiaalmeester binnen jouw club, aarzel dan niet om contact op te nemen met info@badmintonvlaanderen.be.

De speeluren van de Dijlevallei BC club zijn ingedeeld in verschillende blokken. Per blok is er een aparte verantwoordelijke aangesteld. Deze verantwoordelijke moet de regels opgelegd door de Stad Leuven toepassen.

De materiaalmeester dient de te gebruiken shuttles te markeren zodat in een match de speler(s) en de tegenstander(s) telkens een andere gemarkeerde shuttle gebruiken. Het correct gebruik van de shuttles wordt door hem/haar toegelicht aan de spelers.

Algemene richtlijnen

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. Badminton Vlaanderen verwacht dat elke badmintonclub deze regels als een goede huisvader zal naleven. 

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in je huishouden koorts (vanaf de 38 °C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Van zodra er 24 uur geen klachten zijn, mag die persoon weer sporten en naar buiten gaan;
 • Blijf thuis als iemand in je huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog besmet kan raken, dien je thuis te blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Let op dat je na een periode van inactiviteit rustig heropstart. Volg de richtlijnen op de website www.gezondsporten.be nauwkeurig op!
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw bubbel (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Contact tracing

Contactopvolging is een van de preventiemaatregelen waarmee we samen de verspreiding van het virus kunnen tegengaan. Door de basisreflexen correct toe te passen, kan jij er mee voor zorgen dat het virus niet wordt overgedragen op anderen.

Hanteer de regels die besmetting voorkomen:

 • Was regelmatig je handen met water en zeep voor minimaal 20 seconden voor en na bezoek sportlocatie;
 • Hou 1,5 meter afstand van anderen
 • Beperk je fysieke sociale contacten
 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Draag een mondmasker op drukke, openbare plaatsen
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Vermijd handen geven;
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • Toiletten zijn gesloten op de club: ga thuis naar het toilet;
 • Er zijn geen vuilbakken op de club: neem je afval dus mee naar huis!

Visual: Hoe een besmetting voorkomen?


6 individuele gouden regels (03/06/2020)

 • De hygiëneregels blijven essentieel. Dat betekent: handen wassen, geen handen geven.
 • De activiteiten vinden het liefst buiten plaats, als dat niet kan, moet de ruimte voldoende geventileerd worden.
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen in de risicogroep.
 • Afstandsregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit uw eigen huishouden, uw uitgebreide bubbel en kinderen jonger dan 12.
 • U mag nauwer contact hebben met 10 personen per week. De groep kan elke week veranderen en de regel geldt per persoon. 
 • De groep mag niet groter zijn dan 10 personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt voor binnen en buiten.

Visual: 6 individuele gouden regels

Op basis van richtlijnen Nationale Veiligheidsraad. Betreft enkel aanbevelingen.

Richtlijnen voor clubs

Contact tracing

Contactopvolging is een van de preventiemaatregelen waarmee we samen de verspreiding van het virus kunnen tegengaan. Door de basisreflexen correct toe te passen, kan jij er mee voor zorgen dat het virus niet wordt overgedragen op anderen.

Bekijk hier de regels die besmetting voorkomen.

Accommodatie

Verwijder de volgende zaken op en rond je terreinen

 • Verwijder alle vuilnisbakken. De vuilnisbakken zijn niet verwijderd, de Stad Leuven heeft deze veilig gemaakt door het deksel te verwijderen zodat er niets aangeraakt moet worden. Gelieve toch zo veel mogelijk je eigen vuilnis zelf bij te houden in je eigen sporttas. 
 • Verwijder de scoreborden of maak ze onbruikbaar. Er zijn geen scoreborden in de zaal opgesteld. Gelieve er geen mee te brengen.
 • Verwijder alle zitbanken en stoelen op en rond de terreinen. De zitbanken, stoelen en tribunes zijn door de Stad Leuven weggehaald of onbruikbaar gemaakt. Gelieve dit zo te houden.

Sluit de volgende zaken

 • Sluit de kleedkamers.
 • Sluit de drankautomaten goed af zodat ze niet kunnen gebruikt worden.
 • Doe het sanitair op slot. 
 • Uitzondering: Toiletten mogen openblijven als de club kan garanderen dat de kleedkamers en het clubhuis afgesloten zijn. Als dat niet kan, moeten de toiletten gesloten blijven.  De Stad Leuven laat het sanitair open en de kleedkamers dicht. Let op: Gelieve bij een toiletbezoek het circulatieplan van de zaal te respecteren, dit wil zeggen dat je de zaal volledig rond moet lopen om het toilet te bezoeken. 

Voorzie de volgende zaken

 • Ontsmettingsspray
 • Ontsmettingsgel
 • Het didactisch materiaal mag enkel toegankelijk zijn voor de trainers (bv. kegels, hoepels, …).

De materiaalmeester zal deze materialen uit de clubkast halen. Hij meldt aan het bestuur en de Corona verantwoordelijke indien het materiaal bijna opgebruikt is. Enkel de materiaalmeester mag de clubkast openen en het nodige materiaal (shuttles) uit de kast nemen. Hij kan ook extra materiaal voor jeugdspelers uithalen en uitdelen en is verantwoordelijk om deze te ontsmetten voor en na gebruik.

Visual: richtlijnen voor clubs

Plaatsen van sportzakken

Om te voorkomen dat sportzakken bij elkaar gezet worden en er zo geen regel kan gegeven worden aan de social distance (1,5m), raden we aan om je sportzak in de eerste plaats te beperken qua grootte en inhoud. Ten tweede raden we aan om je sportzak mee naar je terrein te nemen. Spelers zetten deze dan telkens aan de linker kant van het terrein.

De Corona coördinator zorgt ervoor dat deze maatregel nageleefd wordt.

Visual: plaatsen van sportzakken

De spelers verbinden zich ertoe deze maatregel na te leven en hun sportzak te beperken tot rackets, handdoek, drank (water), grips en schoenen. De materiaalmeester spreekt spelers aan wanneer zij deze maatregel niet naleven.

Reservatiesysteem

We raden elke club aan om met een reservatie systeem te werken waarbij maximaal 20 spelers per speelmoment kunnen spelen. We raden aan om per blokken van 1 u te werken om zo elke speler in de club een speelgelegenheid te geven. 

Om het reserveren vlot te laten verlopen raden we hiervoor doodle.com aan. Hoe dit in zijn werk kan gaan, kunnen jullie in volgende tutorial bekijken:

De club Dijlevallei BC zal het reservatiesysteem aan de leden uitleggen via mail. Het bestuur probeert een zo eerlijk mogelijk systeem op te stellen, waarbij iedere speelgerechtigde de kans krijgt om te spelen tijdens het beperkt aantal speelmomenten. De verdeling gebeurt per slots waarbij een speler zich per speeldag kan inschrijven voor een bepaald slot. Wanneer een speler in dezelfde week al een ander slot kreeg toegewezen, dan krijgen andere spelers die reserveerden voor hetzelfde slot voorrang. Zoals reeds eerder vermeld, door in te schrijven in een slot erkent de speler de regels nagelezen te hebben en te zullen toepassen.

Toewijzing van de uren:

 • Maandagavond 19u-23u: competitiespelers
 • Woensdag 16u-17u45: jeugd miniemen geboren tussen 1/1/2010 tot 30/6/2008 (=onder 12) i.s.m. Blauwput Omnisport
 • Woensdag 18u-19u45: jeugd scholieren i.s.m. Blauwput Omnisport
 • Woensdag 20u-22u: recreanten en competitiespelers
 • Vrijdagavond 19u-23u: iedereen
 • Zaterdagvoormiddag 9u-11u: jeugd kadetten i.s.m. Blauwput Omnisport
 • Zaterdagnamiddag 14u-16u: jeugd junioren i.s.m. Blauwput Omnisport
 • Zaterdagavond 16u-18u: iedereen

Dit onder voorbehoud van toekenning van de uren van de sportdienst van de Stad Leuven. Aanpassingen zullen op deze web pagina aangebracht worden.

Omdat de club samenwerkt met Blauwput Omnisport zullen de uren ook opengesteld worden aan spelers van deze club als dit ook omgekeerd het geval is. Indien iemand al kan reserveren op uren van Blauwput dan telt deze reservatie mee als uren voor Dijlevallei BC (en wellicht vice-versa) voor de bepaling van de voorrang. Jeugdspelers mogen op andere uren aanvragen maar zullen geen voorrang krijgen. De multi-move en minibadspelers kunnen nog niet starten omdat zij begeleiding van een trainer nodig hebben.

Corona coördinator & materiaalmeester

We raden aan om binnen de club een corona coördinator en een materiaalmeester aan te duiden. Dit is geen verplichting, maar een advies van Badminton Vlaanderen. Voor meer uitleg, zie puntje ‘verantwoordelijkheid’.

Visual: Verantwoordelijkheid

Richtlijnen voor de trainers

Voorbereidingen thuis te treffen

 • Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie.
 • Wil je een drankje, neem het dan mee. De cafetaria is gesloten.
 • Houd er rekening mee dat de toiletten niet op elke accommodatie toegankelijk zullen zijn.
 • Was je handen 20 seconden met water en zeep.

Tijdens de training

 • Probeer je gezicht niet aan te raken.
 • Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five. Tik bijvoorbeeld met je racket tegen elkaar.
 • Volg de gebruikelijke en/of opgelegde voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • Bereid je training goed voor en maak ze corona-proof.
 • Garandeer te allen tijde de regels rond social distancing (1,5m).
 • Zorg dat er zo weinig mogelijk materialen gedeeld moeten worden.
 • Zorg dat de training klaar staat als de sporters het veld op komen zodat je meteen kan beginnen.
 • Gebruik zoveel mogelijk afgebakende ruimtes om te trainen.
 • Maak vooraf de (gedrags)regels duidelijk.
 • Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden.
 • Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • Weet op voorhand wie er aanwezig is bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden.
 • Laat sporters niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit en doe dit gefaseerd. De sporters moeten na afloop direct vertrekken. 
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is.
 • Zorg dat dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt.
 • Neem op elk ogenblik van je aanwezigheid op de sportlocatie een voorbeeldrol op.
 • Neem een signaalfunctie op voor ouders, collega-trainers, sporters, … om zaken te melden die niet in lijn zijn met de corona-maatregelen of niet gepast zijn.
 • Gedeeld materiaal moet worden schoongemaakt. Reinig het desnoods zelf.
 • Was of desinfecteer je handen.
 • Douch niet op de sportlocatie.
 • Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet om uit te rusten of te socializen.

Visual: richtlijnen voor trainers

Er worden geen echte trainingen meer ingericht, voor de jeugdspelers is er wel begeleiding aanwezig. De materiaalmeester neemt de taak van trainer op dit moment op. 

Richtlijnen voor de spelers

Voorbereiding thuis

Alleen na afspraak

 • Ga alleen of met de personen in je bubbel naar een sportclub voor een geplande activiteit.
 • Laat tijdig weten aan je club dat je aanwezig zal zijn.

Kleding en materiaal

 • Trek je sportkleren al aan, want de kleedkamer van je club is gesloten.
 • Neem kleding mee voor na het sporten als je bezweet bent.
 • Wil je een drankje, neem het dan mee. Afhankelijk van de locatie zal de caftaria geopend zijn.
 • Check of je al je spullen bij je hebt, zodat je niets hoeft te lenen.
 • Probeer je sportzak zo klein en beperkt mogelijk te houden.
 • Neem je sportzak mee naar je terrein en plaats deze aan de linker kant.

Hygiëne

 • Houd er rekening mee dat de toiletten niet op elke accommodatie toegankelijk zullen zijn.
 • Was je handen 20 seconden met water en zeep.

Vervoer

 • Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie.
 • Neem je de auto, rij dan alleen of enkel met huisgenoten die zelf gaan sporten of niet op de sportlocatie blijven wachten.

Op de sportlocatie

Aankomst

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor het sporten aan.
 • Volg de richtlijnen van de organisatie, de pijlen en de informatieborden.

Algemeen

 • Beperk het aantal speelpartners .
 • Hou je aan de 1,5 m social distancing.
 • Wissel van kant aan de tegengestelde zijden van het net en met de klok mee.
 • Verzamel niet met meerdere spelers tussen de terreinen.
 • Geef geen handshake maar tik met je racket tegen elkaar.
 • Markeer je shuttles & raak enkel deze met je markeringen aan.

Hygiëne

 • Was je handen met water en zeep of ontsmet ze.
 • Droog ze met papieren doekjes of een droogtoestel, niet met een gedeelde handdoek.
 • Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.  
 • Draag handschoenen als je zo beter onthoudt dat je je gezicht niet mag aanraken en als handschoenen het sporten niet bemoeilijken.
 • Gebruik alleen je eigen handdoek en drinkbus.
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen sportmateriaal: shuttle, racket, sport(hand)schoenen, ...
 • Gebruik alleen gedeeld materiaal (shuttle, ...) als dat schoongemaakt is. Reinig en desinfecteer het desnoods zelf met wegwerpdoekjes, ontsmettingsspray, ...
 • Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je elleboog.

Na het sporten

 • Gedeeld materiaal moet worden schoongemaakt. Reinig het desnoods zelf.
 • Was of desinfecteer je handen.
 • Douch niet op de sportlocatie.
 • Ontsmet je eigen sportmateriaal.

Visual: richtlijnen voor spelers

 

Richtlijnen per spelvorm

Enkelspel (Zonder voorveld)

 • Gebruik gemarkeerde shuttles bij het spelen tegen een persoon buiten je bubbel en raak enkel je eigen gemarkeerde shuttles aan.
 • Probeer social distancing (1,5 m) met je tegenspeler te behouden.
 • Dit doe je door een wedstrijd te spelen zonder voorveld.
 • Wissel van speelhelft met de klok mee en raak hierbij het net niet aan.
 • Raak enkel je eigen materiaal aan.
 • Geef geen handshakes, high fives of kussen.
 • Tik de rackets tegen elkaar.

Dubbelspel (Zonder voorveld)

Dubbelspel is niet toegelaten, tenzij:

 1. Je jonger bent dan 12 jaar
 2. Je dubbelpartner tot je eigen bubbel behoort.
 • Gebruik gemarkeerde shuttles bij het spelen tegen een duo buiten je bubbel en raak enkel je eigen gemarkeerde shuttles aan.
 • Probeer social distancing (1,5m) met je tegenspelers te behouden.
 • Wissel van speelhelft met de klok mee.
 • Raak enkel je eigen materiaal aan.
 • Je partner kan enkel een persoon van binnen je bubbel zijn.
 • Je tegenstanders mogen van buiten je bubbel zijn, waarbij het wedstrijdje zonder voorveld gespeeld wordt.
 • Geef geen handshakes, high fives of kussen.
 • Tik de rackets tegen elkaar.

Visual: richtlijnen per spelvorm

De spelers die dubbelen kunnen dit enkel indien de spelers beiden behoren tot eenzelfde bubbel van 10 personen. Gezien de controle hierop niet mogelijk is, vertrouwen op de verantwoordelijkheidszin van de betrokkenen om deze regel nauwkeurig op te volgen. Voor jeugdspelers wordt dit niet toegelaten.

Regels opgesteld door Badminton Vlaanderen: Op basis van richtlijnen Nationale Veiligheidsraad. Betreft enkel aanbevelingen. Voor meer info en vragen: info@badmintonvlaanderen.be

Regels verduidelijkt voor toepassing binnen de club voor Dijlevallei. Voor meer info en vragen: coronaverantwoordelijke@dijlevallei.be