Corona Protocol

Update Coronaprotocol 11/11/2020
De huidige maatregelen van de vlaamse regering laten niet toe dat er gespeeld wordt. Totdat de maatregelen herzien worden (13 december) zullen er hierdoor geen spelmomenten zijn.

Dit protocol volgt de richtlijnen van de Nationale veiligheidsraad en de Stad Leuven en is gebaseerd op de richtlijnen van Badminton Vlaanderen. Bij elke online reservatie erkent de speler deze regels gelezen te hebben en is hij/zij verantwoordelijk deze toe te passen.

De club kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van een Corona besmetting van de speler(s). Door zich in te schrijven voor een slot erkent de speler, en voor de minderjarige speler de ouder(s), het risico op besmetting tijdens de speelmomenten. 

Bij niet naleving van de regels kan de verantwoordelijke een waarschuwing geven en bij herhaaldelijke of flagrante inbreuken de speler vragen om de zaal te verlaten en/of zich niet meer online in te schrijven. Naderhand kan het incident en de verdere consequenties met de Corona verantwoordelijke en/of het bestuur besproken worden.

De Dijlevallei BC rekent op de solidariteit en de verantwoordelijkheidszin van ieder.

De sportbubbel WATISDAT?!

Sporten gebeurt in georganiseerd verband in een gelimiteerde groep van maximaal 50 personen,
inclusief een verplichte sportbegeleider. Voor onze club betekent dit 32 personen verdeelt over 2 units = De Sportbubbel. De verplichte afstandsregels vallen weg binnen die vaste sportbubbel TIJDENS DE SPORTACTIVITEIT. Dit maakt dat dubbel spelen mogelijk is, al raden we aan om wanneer mogelijk zoveel mogelijk afstand te bewaren en contact te vermijden.  

CORONAPROTOCOL

Voor elk speelmoment wordt er een verantwoordelijke aangesteld die ervoor zorgt dat het protocol wordt nageleefd (meer info zie onderaan).

Kom niet spelen indien

 • Jij of één van je huisgenoten COVID gerelateerde symptomen vertoont zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in je huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog besmet kan raken, dien je thuis te blijven tot 14 dagen na het laatste contact
 • Je terugkomt van een buitenlandse vakantie uit een oranje/rood gebied (https://diplomatie.belgium.be/nl). 

Voor je komt spelen

 • Trek je sportkledij thuis aan, de kleedkamers/douches zijn gesloten.
 • Neem je een kleine sportzak mee met alleen het benodigde materiaal. 
 • Zorg je er voor dat je niet meer dan 5 minuten op voorhand in de zaal arriveert
 • Ouders zetten hun kinderen af aan de sporthal en wachten steeds buiten.

Bij aankomst in de zaal

 • Is het verplicht en mondmasker op te zetten. Deze verplichting geldt in het hele gebouw, behalve in de sportruimte tijdens het sporten zelf. De zaalwachter kan je de toegang weigeren indien je geen mondmasker op hebt.
 • Was of ontsmet onmiddellijk je handen 
 • Noteer je je naam op het daarvoor voorziene registratieblad. Er geldt een verplichte registratie voor sportactiviteiten. Deze gegevens mogen enkel gebruikt worden in kader van contact tracing en worden na 14 dagen vernietigen.
 • Plaats je sportzak op 1,5 meter van elkaar.

Tijdens het sporten

 • Ontsmet je handen voor en na elke match
 • Probeer zo weinig mogelijk je gezicht aan te raken
 • Zoek een creatieve oplossing om elkaar te begroeten, handen geven of een kus is uit den boze.
 • Enkelen is de nieuwe norm, het aantal plaatsen per spelmoment wordt dus gehalveerd.
 • Dubbelen kan indien je dubbelpartner iemand is uit je privé bubbel. Deze persoon blijft gedurende de komende 3 weken (tot er een nieuwe update is) je vaste dubbelpartner, wisselen is niet mogelijk. Je schrijft je met 2 in op eenzelfde plaats. BELANGRIJK is dat je dit doet met VOOR EN ACHTERNAAM van beide partners.

Na het sporten

 • Stop je 10 minuten voor het einde met spelen, je moet de zaal 5min voor het eind verlaten. 
 • Ontsmet je eerst je handen
 • Vervolgens ruim je het materiaal op (shuttles, net, palen)
 • Palen en net dienen na het opruimen ontsmet te worden met het daarvoor voorziene materiaal. 
 • Ga je voldaan naar huis, blijf niet napraten of hangen in de zaal. 
 • Eens buiten geldt de sportbubbel niet meer en hou je 1,5m afstand (behalve binnen de eigen gezinsbubbel of met de bubbel van 5 vaste personen).

COMPETITIE

Tijdens competitieontmoetingen blijven de algemene richtlijnen gelden zoals hierboven beschreven. Enkele toevoegingen zodat we met z’n allen zo veilig mogelijk kunnen spelers. 

 • Omdat we ons moeten houden aan de maximum capaciteit van de zaal en dit moeilijk te controleren valt, kiezen we er voor om geen toeschouwers toe te laten.
 • Per ploeg mag je maximum 1 coach/begeleider hebben. 
 • Draag steeds je mondmasker, tenzij je zelf aan het spelen bent 
 • De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het naleven van de coronaregels en het circulatieplan. Uiteraard is het niet leuk als je als wedstrijdleider iedereen constant moet aanspreken. Niemand wilt de boeman zijn. Vandaar een oproep aan alle spelers volg de regels op en maak het voor de wedstrijdleider zo aangenaam mogelijk. 
 • De kleedkamers/ douches zijn niet beschikbaar. kleed je dus thuis om. 
 • De gebruikelijke afterbadminton waar we als club toch wel in uitblinken raden we jammer genoeg af

VERANTWOORDELIJKE 

Per speelmoment is er een verantwoordelijke aangesteld. Deze verantwoordelijke zorgt er voor dat het protocol tijdens de speeluren wordt toegepast en heeft volgende aandachtpunten: 

 • Zorgen dat iedereen zijn gegevens noteert op het daarvoor voorziene registratieformulier (deze zijn terug te vinden in de kast). Na het spelen steek je dit ingevuld formulier opnieuw in de kast.
 • Het adviseren van spelers om hun handen te ontsmetten voor/na elke match
 • Leden aanspreken op het ontsmetten van het materiaal na opruimen. Je bent dus zelf niet als enige verantwoordelijk voor de opruim. Je spreekt mensen aan dat dit dient te gebeuren conform het protocol.

CORONA COÖRDINATOR

Vanuit Badminton Vlaanderen wordt aangeraden een Corona coördinator aan te duiden. Binnen onze club neemt Stefaan Destoop deze rol op. Voor vragen omtrent het protocol of andere corona gerelateerde zaken kan je mailen naar corona@dijlevallei.be