Dijevallei start met multimove voor kinderen vanaf 5 jaar

Dijlevallei start dit jaar officieel op zaterdag 9 september met multimove, voor kinderen vanaf 5 jaar. Misschien hebben jullie een zoontje, dochtertje, broertje of zusjes, neefje, nichtje, vriendje, ... die dit wel zou willen doen. Kijk hier voor meer informatie, contacteer ons via email op jeugd@dijlevallei.be of kom eens kijken op een woensdag of zaterdag.

WANNEER?

Elke zaterdag van 9u tot 10u30 en elke woensdag van 15u30 tot 17u
(behalve tijdens vakantie of wanneer de zaal bezet is)

WAT IS MULTIMOVE?

Multimove biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de Multimovelessen komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu en later zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.

Dit zijn ze alle 12: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

De multi-move trainingen worden als volgt gegeven:
- 45 minuten Multimove: niet-sport specifieke bewegingsprogramma
- 45 minuten Minibad: badminton aangepast aan -10 jarigen

WAAROM MULTIMOVE?

Omdat die leeftijd het ideale moment is om coördinatie aan te leren en nog niet om sport-specifiek te werken.

Op een latere leeftijd komt daar dan techniek, lenigheid, kracht en uithouding bij.

Met sportieve groeten,
Dijlevallei Jeugdwerking