Belangrijk bericht voor badminton op maandag

Tijdens de voorbije bestuursvergaderingen bleek dat de kosten voor de aankoop van veren shuttles enorm zijn gestegen, met meer dan 20% in 2013. Het gaat om een ernstige situatie die de clubfinanciën sterk onder druk plaatsen.

Indien er op korte termijn geen beterschap volgt, zal onze club zelf niet meer in de aankoop van veren shuttles kunnen voorzien. Daarom vragen we met aandrang om maximaal 1 veren shuttle per set te gebruiken tijdens het vrij spel op maandag, vrijdag en zaterdag. Het is de enige manier om ons systeem van gezamenlijke shuttleaankoop te behouden.

Tegelijk met de shuttleproblematiek werd de toenemende bezetting op maandagavond besproken. Het clubbestuur wil hierbij twee elementen aanhalen:

1) Wij willen iedereen er graag op attenderen dat er reeds vanaf 19u kan gespeeld worden op de vier velden van de rechterunit. Tussen 19u en 20u worden die velden op dit moment nauwelijks gebruikt.
2) Wij vragen ook op de piekmomenten tussen 20u en 22u slechts twee sets te spelen. Dit zal de circulatie van spelers verbeteren en de wachttijden tussen de wedstrijden verminderen. Geef daarom ook na je wedstrijd steeds voorrang aan de spelers die op de bank zitten vooraleer een nieuwe wedstrijd te starten.

In naam van alle clubleden, bedanken we jullie alvast voor de vlotte opvolging van deze maatregelen en suggesties.