Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Functie Naam Contact
Voorzitter Joost Van Den Brande

voorzitter@dijlevallei.be

Secretaris Evy Andries info@dijlevallei.be
Penningmeester/Shuttleverantwoordelijke François Justin penningmeester@dijlevallei.be
Boekhouding Hans Ruelens  
Ledenadministratie Ruben Sijmens leden@dijlevallei.be
Competitieverantwoordelijke Jan Behets competitie@dijlevallei.be
Jeugdverantwoordelijke Stefaan Destoop 0486/46.03.76
jeugd@dijlevallei.be
Recreantenverantwoordelijke William Blockhuys recreanten@dijlevallei.be
Tornooiverantwoordelijke Sven Huypens tornooi@dijlevallei.be
Eventverantwoordelijke Nele Verduyn events@dijlevallei.be
Sponsorverantwoordelijke Vincent Robert

sponsor@dijlevallei.be

 

Integriteitsverantwoordelijken       

Frank Vansina            

Ilse Hiergens 

frank.integriteit@dijlevallei.be

ilse.integriteit@dijlevallei.be

Vragen of opmerkingen ivm de website mag u sturen naar de websiteverantwoordelijke, Jannes van Ussel via webmaster@dijlevallei.be.