Bestuur

Het bestuur van De Dijlevallei BC vzw is te contacteren via de secretaris:

Karolien Delcourte
p/a P. Leeuwerikenstraat 109
3001 Heverlee
Email: info@dijlevallei.be

Het bestuur bestaat uit:

Functie Naam Contact
Voorzitter Joost Van Den Brande voorzitter@dijlevallei.be
Secretaris
kledijverantwoordelijke
Evy Andries info@dijlevallei.be
Penningmeester/Shuttleverantwoordelijke Fran├žois Justin penningmeester@dijlevallei.be
Boekhouding Hans Ruelens
Ledenadministratie Ruben Sijmens leden@dijlevallei.be
Competitieverantwoordelijke Jan Behets competitie@dijlevallei.be
Jeugdverantwoordelijke Stefaan Destoop 0486/46.03.76
jeugd@dijlevallei.be
Recreantenverantwoordelijke William Blockhuys recreanten@dijlevallei.be
Tornooiverantwoordelijke Sven Huypens tornooi@dijlevallei.be
Eventverantwoordelijke Nele Verduyn events@dijlevallei.be
Sponsorverantwoordelijke Vincent Robert sponsor@dijlevallei.be

Vragen of opmerkingen ivm de website mag u sturen naar de websiteverantwoordelijke, Ivo Boeykens via webmaster@dijlevallei.be.