Terugbetaling lidgeld

TERUGBETALING DOOR HET ZIEKENFONDS

De mogelijkheid bestaat een deel van je lidgeld terug te laten betalen door je ziekenfonds. De compensatie hangt of van het fonds waarbij je bent aangesloten. In bijlage vind je de noodzakelijke formulieren hiervoor. Dit formulier dien je in te vullen en te laten ondertekenen door een bestuurslid.

Voor de recreanten staat Yve Vuylsteke hiervoor in, voor de jeugdspelers Stefaan Destoop en voor de competitiespelers Lies Teuwen.

Bij vragen kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke voor de ledenadministratie (leden@dijlevallei.be).

TERUGBETALING DOOR STAD LEUVEN - SPORTBONS

Sport is een recht, iedereen moet aan sport kunnen doen. Maar niet iedereen heeft de kans om zich aan te sluiten bij een sportclub. Daarom tracht de Stad Leuven hier een handje toe te steken onder de vorm van sportbons, aangeboden door de sportdienst. De praktische regelingen met betrekking tot deze bonnen worden hieronder verder uitgelegd.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

 • In het bezit zijn van een persoonlijke brief van de sportdienst van de stad Leuven die expliciet vermeldt dat u (en uw gezin) in aanmerking komt voor een sportbon voor dit sportjaar;
 • ofwel een attest van de mutualiteit voor gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming;  ofwel een attest van het OCMW voor recht op leefloon of leefgeld;
 • ofwel een attest van het ministerie van Sociale Zaken, voor inkomensvervangende tegemoetkoming van gehandicapten;
 • ofwel een attest van de werkloosheidskas voor werkloosheidsuitkering, wachtuitkering;
 • ofwel een attest van de mutualiteit voor minimumvergoeding invaliditeitsuitkering;
 • ofwel de laatste afrekening van de personenbelasting (aanslagbiljet), om aan te tonen dat het gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin niet hoger is dan het maximumbedrag van het inkomen dat in aanmerking wordt genomen voor de verhoogde tegemoetkoming in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Elk lid van het gezin dat onder bovenstaande voorwaarden valt, heeft recht op 1 sportbon. Met de sportbon krijgt men een korting van 50% (met een maximumwaarde van 75,00 euro) op het volledige lidgeld. Deze korting wordt onmiddellijk toegekend door de club.

Praktische werkwijze

 • Haal je sportbon op in het Tofsportloket. Zij bekijken of u en de sportclub voldoet aan de voorwaarden en vullen de bon in. De nodige bewijsstukken dienen daar te worden voorgelegd. Dit wil dus zeggen: ofwel de brief die u persoonlijk van de sportdienst ontvangen heeft (er zijn dit jaar 5000 gezinnen uit Leuven aangeschreven), ofwel één van bovenstaande attesten. Vergeet niet om ook een klever van de mutualiteit mee te nemen.
 • Inschrijven via onze website
 • Cheque en formulier bezorgen bij onze ledenadministratie, jeugd- of recreantenverantwoordelijke
 • Betalingsgegevens in inschrijvingsmail herberekenen
  • Verschuldigd bedrag = bedrag (uit mail) - bedrag van sportcheque
  • Mededeling (in mail) aanvullen met "sportcheque + bedrag"

Bron: Sportbon stad Leuven